Měsíci stůj
Ty hvězdný otče řekni
Co by se stalo
Kdyby lidem narostla křídla
Měsíci stůj
Dnes večer neubívej
Času je málo
Vždyť každá vteřina je vzácná jako den

Měsíci stůj
Večeru neuhýbej
Času je málo lidem
Pokaždý když den se s nocí střídá
Po nebi pluj a sviť
Sviť na cestu dobrým lidem
Kteří toužím čímkoliv se stát

Posečkej okamžiku zastav se chvíli, než přikryje nás zas rychlostí svit
Našemu panoptiku rozsviť lampy na nebesích, ať dovedou nás od startů až k cíli

Měsíci stůj
Poutníku po nebesích
Odkryj svou tvář
Vždyť každý není jak se asi tváří
Z tisíců kilometrů vidíš
Co všechno je v nás skryté
Ale stále se jen na oko tváříš

Měsíci po setmění řekni
Kolik světel vidíš
Co ze země ti do zraků září
A zda-li rozsvítíš i ty
Co zhasli v půli cesty v dáli
Cesty o kterých ty jenom víš

Posečkej okamžiku zastav se chvíli, než přikryje nás zas rychlostí svit
Našemu panoptiku rozsviť lampy na nebesích, ať dovedou nás od startů až k cíli