Když je noc černá
A snáší se sníh
Už je čas Vánoc
Pojedem na saních
Tak ruku mi podej
Já podám ti svou
Zapomenň na chvíli na dobu zlou

Andělský chorál zní na nebesích
Tak jako každý rok o Vánocích
Zas podej mi ruku
Já podám ti svou
Zpívejme spolu píseň veselou

Oooo, o, ooo, ouu
Dětský smích pluje nocí
Oooo, o, ooo, ouu
V podvečer o Vánocích

Večeře chalupou voní
Kapr měl dneska pech
Štěstím slzy roní
Že ještě nevydech
Tak podej mi ruku
Já podám ti svou
Zpívejme spolu píseň veselou

Oooo, o, ooo, ouu
Dětský smích pluje nocí
Oooo, o, ooo, ouu
V podvečer o Vánocích