Už se loučí podzim tmou
a šerem svým nás láká do peřin.

Zima zpívá píseň svou,
barví okolí a den těží ze vteřin,

už se stmívá,

hmmm hmmm hmmm.

Je noc bílá, tajemství
v sobě skrývá, Vánoční,

z kamen voní cukroví,
každý zpívá půlnoční,

na mši půlnoční,

hmm hmm hmm, na mši půlnoční