D, Emi7, F#mi7, Emi7

Pojď sem blíž
A neměj vůbec žádný strachy
Pojď sem blíž
Vždyť nestahujou se nad náma mraky
Pojď sem blíž
A užívej melodii houpavou
Pojď sem blíž
A starosti odhoď stranou

Reggae , teď je tu reggae…,

Sám to víš
Co tě vždycky ukolíbá
Sám to víš
Že na světě je jenom bída
Sám to víš
Že měl bys hodit smutek stranou
Sám to víš
Že jinak nemáš na vybranou

Reggae , teď je tu reggae…,