Sezonu 2023 jsme zahájili v sobotu 11.2. na hasičském plese ve Vraným. Plni elánu a plni nervozity po třech měsících lelkování, s nově sestaveným playlistem… A byla to pecka! Díky hasiči, díky všichni!