Už pět let můžete vídat na místních i vzdálenějších pódiích hodňoučký bigbít v podání hudebního tělesa Refreš.
Je to tak a ne jinak, 6.9.2019 odehrajeme v Ředhošti náš koncert s pořadovým číslem „100“.
Den na to 7.9.2019 budeme předvádět své „šaškárny“ na peruckých Dožínkách.